Logo-TDC-MarketingLogo-TDC-Marketing

 privacyverklaring

Privacyverklaring

TDC Marketing, gevestigd aan Randstad 22-46, 1316 BZ te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

TDC Marketing

Randstad 22-46

1316 BZ Almere

T. 036-52 53 950

E. info@tdcmarketing.nl

I:https://www.tdcmarketing.nl


1. Persoonsgegevens die wij verwerken

TDC Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam

•Geslacht

•Adresgegevens

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•IP-adres

•Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

•Locatiegegevens

•Gegevens over jouw activiteiten op onze website

•Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

•Internetbrowser en apparaattype

•Bankrekeningnummer


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 


Wanneer jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tdcmarketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.


TDC Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


•Het afhandelen van jouw betaling

•Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

•Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•Om goederen en diensten bij jou af te leveren


•TDC Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 


•TDC Marketing volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.


•TDC Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


4. Geautomatiseerde besluitvorming

TDC Marketing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TDC Marketing) tussen zit. 


5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TDC Marketing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouwgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden

Personalia Minimaal 7 jaar Bewaarplicht Belastingdienst

Adres Minimaal 7 jaar Bewaarplicht Belastingdienst

Telefoonnummer Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

E-mailadres Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

IP-adres Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

Overige persoonsgegevens Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

Locatiegegevens Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

Jouw activiteiten op onze website Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

Gegevens over jouw surfgedrag Onbepaalde tijd Commerciële doeleinden

Internetbrowser en apparaattype Onbepaalde tijd Verbetering internetbeleving

Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar Bewaarplicht Belastingdienst6. Delen van persoonsgegevens met derden

TDC Marketing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouwgegevens. TDC Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 


Daarnaast verstrekt TDC Marketing jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TDC Marketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. 


TDC Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouwbrowser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

•    Google

•    Facebook

•    LinkedIn 

•    X

•    Instagram


8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TDC Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tdcmarketing.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


TDC Marketing wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TDC Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Wanneer je de indruk hebt dat jouwgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tdcmarketing.nl


Extra: Google Analytics is een webanalyse-service geleverd door Google. Google maakt gebruik van de gegevens die worden verzameld om het gebruik van deze site te volgen en te onderzoeken, om verslagen over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-services. 


Google kan de gegevens die worden verzameld om advertenties te contextualiseren en te personaliseren voor zijn eigen reclamenetwerk.

Verzamelde persoonsgegevens: cookie en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS. Vind Google's privacy policy hier.


Mail icoon TDC seo marketing, sales en onderzoek
Deze website is Dude approved; goedgekeurd door the dude company uit Almere.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

Weigeren

OK